Finish Powerball Classic 110 st.

Tuotteen ominaisuudet

  • •#1 Suositelluin
  • •10 tehovaikutusta
  • •Liotustoiminto
  • •Hajusteeton

Tuotteen kuvaus

Finish Powerball Classic tarjoaa perinteisen astioiden puhdistuskokemuksen. Classic-tabletit puhdistavat kaiken lasagnesta aamiaisvälineisiin ja likaisiin kattiloihin. Finish Powerball Classic -tabletit takaavat erinomaisen pesutuloksen käytettynä yhdessä Finish Astianpesukonesuolan ja Finish Huuhtelukirkasteen kanssa.

For ingredients information: www.rbeuroinfo.com

BRUK: For best resultat, pakk ut en tablett og legg den i dispenseren. Hvis tabletten ikke passer i dispenseren, les bruksanvisningen eller ta kontakt med produsenten av oppvaskmaskinen. Bruk Finish Salt og Finish Glansemiddel. Egnet for septiktanker. Virker på 50°.

Gir alvorlig øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholdereller etikett for hånden.