Finish Odour Stop

Tuotteen ominaisuudet

  • •Raikas sitruunan ja limen tuoksu
  • •Estää epämiellyttävät hajut
  • •Raikas tuoksu silmänräpäyksessä
  • •Kestää jopa 60 pesua
  • •Käytännöllinen kiinnitys

Tuotteen kuvaus

Kun täytät astianpesukoneen likaisilla astioilla, ajan mittaan haju pinttyy koneeseen. Kun avaat astianpesukoneen kannen, saatat tuntea epämiellyttävän hajun. Kokeile Finish-koneenraikastajaa. Astianpesukoneesi saa puhtaan ja raikkaan tuoksun ilman että astioihin jää voimakasta hajua. Saat siis tuulahduksen raikasta ilmaa joka kerran, kun avaat astianpesukoneesi.

For ingredients information: www.rbeuroinfo.com

Bruksanvisning: Klips på vaskemaskinstativet. Når væsken inni forsvinner (ca. 60 vasker) erstattes den med en ny.

Fører til hudirritasjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Eukalyptol, Undecanal, Dodecanal, Geranyl Acetate. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.