Finish Maskinrens lemon 250 ml.

Puhdistaa astianpesukoneesi jotta saat säihkyvän puhtaita astioita.

Tuotteen ominaisuudet

  • •100% Puhtaampaa jälkeä (rpoistaa enemmän kuin kaksinkertaisen määrän likaa verrattuna pelkkään astianpesuaineeseen)
  • •Ehkäisee ruoanjäämien kertymistä
  • •Neutraloi epämiellyttävät hajut
  • •Pitää astianpesukoneen kunnossa / Netraloi hajut
  • •Käytä 6-12 kertaa vuodessa

Tuotteen kuvaus

Puhdistaa astianpesukoneesi jotta saat säihkyvän puhtaita astioita. Likainen astianpesukone ei pese astioita säihkyvän puhtaiksi. Vaikka et sitä huomaisikaan, astianpesukoneen tärkeimpiin osiin kertyy rasvaa ja kalkkia. Finish Koneenpuhdistaja poistaa rasvan ja kalkin ja puhdistaa astianpesukoneen kauttaaltaan! Hohtavan puhdas astianpesukone merkitsee hohtavan puhtaita astioita. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi käytä kerran kuussa!

For ingredients information: www.rbeuroinfo.com

Fjern klistremerket, ikke hetten. Legg opp- ned på nederste rille. Bruk når oppvask- maskinen er tom. Kjør på min. 65°C program.

Gir alvorlig øyeskade. Fører til hudirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.