Finish In-Wash Machine Cleaner

Tuotteen ominaisuudet

  • •Poistaa rasvaa 100 % paremmin (vs. Neophos all in one).
  • •Puhdistaa astianpesukoneesi astioiden pesun aikana
  • •Helppo puhdistus
  • •Ilman erillistä pesuohjelmaa

Tuotteen kuvaus

Uusi Finish pesuohjelman aikana puhdistava koneenpuhdistustabletti sisältää 100 % enemmän rasvaa poistavia aktiivisia ainesosia.* Et tarvitse erillistä pesuohjelmaa. Pesuohjelman aikana puhdistava koneenpuhdistustabletti irrottaa tehokkaasti rasvan ja kertyneen lian koneen näkymättömissä olevista osista, kuten suihkuvarsista ja suodattimista samalla, kun astianpesukoneesi pesee astiat. Käytä tablettia kerran kuussa Finish-konetiskitablettien kanssa.

For ingredients information: www.rbeuroinfo.com

Legg Finish In-Wash Machine Cleaner-tabletten nederst I oppvaskmaskinen. Kjør en vanlig vaskesyklus. Brukes hver måned for å holde oppvaskmaskinen ren for fett og smuss. Ikke pakk ut, stikk hull på eller klipp i posen. Bruk kun med tørre hender.

Gir alvorlig øyeirritasjon. Inneholder Subtilisin. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.